Luangpor Paisal Visalo‘s Podcast (ธรรมะ จาก หลวงพ่อไพศาล วิสาโล)

Luangpor Paisal Visalo‘s Podcast (ธรรมะ จาก หลวงพ่อไพศาล วิสาโล)

watpasukato

เสียงบรรยายธรรมของหลวงพ่อไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต Dhamma talks by Venerable (Luangpor) Paisal Visalo, Abbot of Watpasukato, Chaiyaphum, Thailand. MP3 files are courtesy of https://www.facebook.com/Zensukato Contact admin: watpasukato19@gmail.com

Hören Sie sich die letzte Folge an:

20 ก.ค. 65 - ละกิเลสด้วยการปล่อยวาง : การปล่อยวางไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเราเข้าใจความหมาย และเข้าใจระดับของการปล่อยวางเริ่มต้นจากการวางการปล่อยความคิด ปล่อยวางอารมณ์ในระหว่างที่เราปฏิบัติ ในระหว่างที่เรากำลังทำกิจต่างๆ ทีแรกก็ปล่อยวางกับการที่เราทำกรรมฐานต่อไปแม้เราจะไม่ได้ทำกรรมฐาน กำลังอาบน้ำถูฟันขณะที่เรากำลังกินข้าวหรือขณะที่รอกำลังขับรถเราก็สามารถที่จะปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านต่างๆที่เข้ามารบกวน ทำให้เราไขว้เขว ทำให้เรากลุ้มใจได้ ทีแรกปล่อยวางด้วยสติ

ต่อไปสติทำให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาทำให้เราปล่อยวางสิ่งอื่นที่ปล่อยวางได้ยากปล่อยวางทรัพย์สินปล่อยวางผู้คนคนรักของรักมันก็จะปล่อยวางได้ง่ายด้วยปัญญาเพราะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราของเราหรือมีปัญญาเห็นว่า ยิ่งแบกก็ยิ่งทุกข์ ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องวาง แต่ในขณะที่ปัญญายังไม่เกิด อย่างน้อยก็ทำให้สติแข็งแรงเสียก่อน

การเจริญสติมันจะช่วยทำให้เราสามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้น อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอินทรีย์สังวร ละอาสวะด้วยอินทรีย์สังวร มันจะพาเราไปสู่การรู้จักการปล่อยการวางเริ่มจากการปล่อยวางด้วยสติ และต่อไปจะปล่อยวางด้วยปัญญา ละอาสวะด้วยการปล่อยวางเป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก แล้วมันจะช่วยพาใจของเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆแม้กระทั่งวิกฤตต่างๆในวันข้างหน้าได้

Vorherige Folgen

 • 550 - 25650720pm--ละกิเลสด้วยการปล่อยวาง 
  Sun, 14 Aug 2022 - 0h
 • 549 - 25650719pm--งานนอกงานในไม่ทิ้งกัน 
  Sun, 14 Aug 2022 - 0h
 • 548 - 25650718pm--ศาสนาช่วยเราได้อย่างไร 
  Sun, 14 Aug 2022 - 0h
 • 547 - 25650717pm--ไม่มีใครทุกข์ มีแต่ความทุกข์ 
  Sun, 14 Aug 2022 - 0h
 • 546 - 25650716pm--สติสู่สงบและสว่าง 
  Fri, 12 Aug 2022 - 0h
Mehr Folgen anzeigen

Weitere deutsche %(religion und spiritualität)s-Podcasts

Weitere internationale religion und spiritualität-Podcasts

Wählen sie eine Kategorie