SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Hören Sie sich die letzte Folge an:

ສຳພາດຍານາງ ສຸທິດາ ຄຳມີ ກັນຫາລີຄຳ.

 

ການເປັນໜໍເປັນແພດແລະຜູ້ຊ່ວຍວິຊາອາຊີບດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນຂອງງາຍດາຍ

ທັງອາດພາໃຫ້ເຈັບຢ່ວຍຕາຍຍ້ອນໄດ້ດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັນພະຍາໂຄວິດ-

ຢຈທີກຳລັງອາຣະວາດຢ່ງບໍ່ເລືອໜ້າໃຜແລະຊັ້ນວັນນະ.

 

ການສຳພາດນັ້ນຈະນຳພາໃຫ້ເຫັນບາງສະພາບການໃນແມນລ໌ເລີນ.

Vorherige Folgen

 • 3597 - ນາງໜໍລາວໃນການຕໍ່ສູ້ ໂຄວິດ-19 ໃນ ແມນລ໌ເບີນ 
  Thu, 09 Sep 2021
 • 3596 - ການຂົນສົ່ງທາງຣົດ ຂຸນໜິງ-ວຽງຈັນ 
  Thu, 09 Sep 2021
 • 3595 - ວຽງຈັນຍົກຣະດັບການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 
  Thu, 09 Sep 2021
 • 3594 - ພະຍາດ ໂຄວິ-19 ມີຄວາມສ່ຽງມາກມານຕໍ່ການເປັນໜັນກ່ວາຢາວັກຊີນໂຄວິດ 
  Thu, 09 Sep 2021
 • 3593 - ຈົ່ງເອົາການດູແລໂຕເອງໃສ່ວຽກງານປະຈຳວັນຂອງທ່ານ 
  Thu, 09 Sep 2021
Mehr Folgen anzeigen

Weitere deutsche nachrichten und politik-Podcasts

Weitere internationale nachrichten und politik-Podcasts

Andere Podcasts von SBS Chill

Wählen sie eine Kategorie